Šalom!

Vítejte na webu výuky moderní hebrejštiny Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových.

Najdete zde několik typů cvičení na gramatiku i upevnění slovní zásoby, jednoduché texty na procvičení čtení i poslechové úkoly. Jistě oceníte též přehledný slovníček s překladem do češtiny a příkladovými větami.

Po dokončení úkolu sami hned uvidíte, jak jste obstáli.

Ať se daří!

Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף