L1

1. Text a otázky

קמילה בירושלים קמילה היא סטודנית. היא באה מצ'כיה מפראג. היא יודעת צ'כית , אנגלית וגרמנית. עכשיו היא לומדת בירושלים. היא לומדת עברית באולפן באוניברסיטה העברית. היא אוהבת ספרים ישראליים וגם מיץ אשכוליות טרי מישראל. קמילה מאוד אוהבת פלאפל עם סלט וגם מים מינרליים. היא לומדת עם סטודנטים מארצות הברית, מיפן, מגרמניה, מאוסטריה, מצרפת ומארגנטינה. הם מדברים עברית בכיתה. בצהריים היא הולכת לעיר העתיקה או לספרייה. בשבת קמילה עושה חיים עם חברים מישראל.

1. Vyberte podle textu správnou odpověď:

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

קמילה יודעת צ'כית , אנגלית וגרמנית.
קמילה לומדת עברית באולפן.
התלמידים מארצות הברית, מיפן, מגרמניה, מאוסטריה, מצרפת ומארגנטינה.
בצהריים קמילה הולכת לעיר העתיקה או לספרייה.
קמילה אוהבת ספרים ישראליים, מיץ אשכוליות, פלאפל עם סלט ומים מינרליים.
1.
אילו שפות קמילה יודעת?
2.
מה היא לומדת באולפן?
3.
מאין התלמדים בכיתה?
4.
מה היא עושה בצהריים?
5.
מה היא אוהבת?

2. Na základě textu rozhodněte o pravdivosti tvrzení:

Vyberte správné odpovědi.

קמילה מדברת גרמנית.
קמילה לומדת ערבית.
קמילה שותה מיץ אשכוליות.
בכיתה אין סטודנטים מיפן.
בשבת היא הולכת עם חיים לעיר העתיקה.
Kontrola

2. Doplňte podle kontextu předložky

Doplňte správná slova.

נתן ירושלים. עכשיו הוא פראג. הוא הולך קורס צ'כית אוניברסיטה. הוא לומד צ'כית קורס א' אוניברסיטה. דניאל הוא מורה צ'כית. הוא בא אולומוץ ועכשיו הוא גר פראג המשפחה. נתן גר בית האוניברסיטה.
Kontrola

3. Křížovka

Doplňte písmena do křížovky.

1. rozumí
2. obchod
3. kupuje
4. číslo
5. jistě
6. práce
7. veřejný
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף
Tajenka:
Kontrola

4. Vyberte tázací slovo:

Doplňte správná slova.

1. השעה? השעה תשע.
2. רחל באה? היא באה בשעה שש.
3. שעות אתה עובד? אני עובד שלוש שעות.
4. נוסעים לתל אביב? באוטובוס.
5. עם הם מדברים? הם מדברים עם המורה.
6. על הם מדברים? הם מדברים על העבודה.
7. בנימין? הוא מישראל.
8. הוא גר? הוא גר בירושלים.
9. הוא נוסע? הוא נוסע לאפריקה.
Kontrola

5. Slovosled

Seřaďte následující slova do vět:

1.
אני
קונה
רק
בננה
אחת
.
2.
יש
פה
טלפון
ציבורי
?
3.
בספריה
קוראים
ספרים
וכותבים
אי-מיילים
.
4.
סליחה
,
אתה
יודע
איפה
מוזאון
ישראל
?
5.
הוא
נוסע
מירושלים
לתל
אביב
.
Kontrola

6. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

מתי לומדים?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

7. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

איך הולכים לחנות?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

8. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

מה אוכלים בבוקר?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

9. Poslech

Otázky

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

באולומוץ.
באוניברסיטה.
היא משוודיה.
היא באה לבקר את המשפחה.
1.
איפה דן גר?
2.
איפה הוא לומד?
3.
מאין ליאת?
4.
מה היא עושה?

10. Poslech

Otázky

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

לספרייה.
לדואר.
לאולומוץ.
מחיפה.
1.
לאן הוא הולך?
2.
לאן היא לא הולכת?
3.
לאן היא נוסעת הרבה?
4.
מאין היא?

11. Slovník

Podstatná jména

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אפס אֶפֶס (ז'), אֲפָסִים nula הוא אפס. On je nula. (slang) -
בוקר בֹּקֶר (ז'), בְּקָרִים ráno בוקר טוב! Dobré ráno!
חנות, חנויות חֲנוּת (נ'), חֲנֻיּוֹת obchod יש פה חנות קטנה, אבל טובה. Je zde malý, ale dobrý obchod.
לחמניה לַחְמָנִיָּה houska, rohlík כמה לחמניות אתה קונה? Kolik kupuješ housek?
לילה לַיְלָה (נ'), לֵילוֹת noc לילה טוב! Dobrou noc!
מספר מִסְפָּר číslo
ספריה סִפְרִיָּה knihovna היא עובדת בספריה. Pracuje v knihovně.
עבודה עֲבוֹדָה práce הם הולכים לעבודה. Jdou do práce.
ערב עֶרֶב (ז'), עֲרָבִים večer ערב טוב! Dobrý večer!
רחוב רְחוֹב (ז'), רְחוֹבוֹת ulice רחל גרה ברחוב ביאליק בבית מספר ארבע. Rachel bydlí v Bialikově ulii, v domě číslo čtyři. -
צהריים צָהֳרַיִם (ז"ר) poledne, odpoledne צהריים טובים! Dobré odpoledne!
שירותים שֵׁרוּתִים (ז"ר) toaleta, WC בדירה יש שירותים חדשים. V bytě je nové WC. -

Přídavná jména

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
ציבורי, ציבורית צִבּוּרִי, צִבּוּרִית veřejný, veřejná יש שם טלפון ציבורי? Je tam veřejný telefon? -

Slovesa

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אומר, אומרת אוֹמֵר, אוֹמֶרֶת říct, říkat (sg. m. préz., sg. f. préz.) נתן אומר כן ורינה אומרת לא. Natan říká ano a Rina říká ne. -
מבין, מבינה מֵבִין, מְבִינָה rozumět (sg. m. préz., sg. f. préz.) הם מבינים רק עברית. Rozumějí jen hebrejsky. -
מצטער, מצטערת מִצְטַעֵר, מִצְטַעֶרֶת litovat (sg. m. préz., sg. f. préz.) אני מצטערת. Omlouvám se. Je mi líto. -
נוסע, נוסעת נוֹסֵעַ, נוֹסַעַת jet (sg. m. préz., sg. f. préz.) אנחנו נוסעים לים. Jedeme k moři. -
עובד, עובדת עוֹבֵד, עוֹבֶדֶת pracovat (sg. m. préz., sg. f. préz.) אימא עובדת בספריה. Maminka pracuje v knihově. -
קונה קוֹנֶה, קוֹנָה koupit, kupovat (sg. m. préz., sg. f. préz.) הוא קונה רק ספרים טובים. Kupuje jen dobré knihy. -
שומע, שומעת שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמַעַת slyšet, poslouchat (sg. m. préz., sg. f. préz.) אתם לא שומעים רדיו בשבת? Vy v sobotu neposloucháte rádio? -

Cizí slova

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אוטובוס אוֹטוֹבּוּס autobus -
הלו הָלוֹ haló! -
ארכיאולוג אַרְכֵאוֹלוֹג archeolog -
דוקטור דּוֹקְטוֹר doktor -
היסטוריה הִיסְטוֹרְיָה historie -
סימפוניה סִימְפוֹנְיָה symfonie -
רוק רוֹק rock -

Ostatní

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
איך אֵיךְ jak? jaký? איך אתה נוסע לאילת? Jak jedeš do Ejlatu? -
כמה כַּמָּה kolik? כמה מכתבים את כותבת? Kolik píšeš dopisů? -
מתי מָתַי kdy? מתי את באה? Kdy přijdeš? -
אין דבר אֵין דָּבָר to nevadí -
בטח בֶּטַח jistě בצהריים הוא בטח בבית. Odpoledne je určitě doma. -
גם וגם גַּם  וְגַם to i to, jak…, tak אני עובד גם בבוקר וגם בערב. Pracuju ráno i večer. -
ימינה יָמִינָה doprava, vpravo לתאטרון? אתה הולך ימינה וישר. Do divadla? Půjdeš/půjdete doprava a rovně. -
ישר יָשָׁר rovně -
מודיעין מוֹדִיעִין informace במודיעין מדברים גם עברית וגם אנגלית. V informacích mluví jak hebrejsky, tak i anglicky. -
נכון נָכוֹן správný; správně; ano את באה מרוסיה, נכון? Pocházíš z Ruska, že ano? -
שמאלה שְׂמֹאלָה doleva -
שתי שְׁתֵּי dvě (s počítaným předmětem v ženském rodě) אני קונה שתי בננות. Kupuju dva banány. -

Přehled lekce

1. Text a otázky
2. Doplňte podle kontextu předložky
3. Křížovka
4. Vyberte tázací slovo:
5. Slovosled
6. Šibenice
7. Šibenice
8. Šibenice
9. Poslech
10. Poslech
11. Slovník
Dokončeno 0 / 10 úkolů.
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף