L3

1. Text a otázky

הספרייה הלאומית בירושלים הספרייה הלאומית בירושלים ליד מוזאיון ישארל. נוסיעם לספרייה באוטובוס מספר 9. הספרייה הלאומית בירושלים היא ספרייה מודרנית. סטודנטים ופרופסורים קוראים פה ספרים. קוראים גם עיתונים בהרבה שפות, למשל בעברית, בערבית, בגרמנית ובאנגלית. בספרייה יש הרבה חדרים עם ספרים עתיקים וחדשים. יש גם ארכיאון של עיתונים. הרבה סטודנטים קוראים ספרים דיגיטליים. גם ילדים הולכים לספרייה. בספרייה יש גם הרבה קפטריות ומסעדות. הסטודנטים אוכלים שם סנדוויצ'ים ועוגות ושותים קפה עם חלב.

1. Vyberte podle textu správnou odpověď

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

ליד מוזאיון ישארל.
באוטובוס מספר 9.
עתיקים וחדשים בהרבה שפות.
עיתונים.
בקפטריות ומסעדות.
1.
איפה הספרייה?
2.
איך נוסעים לספרייה?
3.
אילו ספרים יש בספרייה?
4.
מה יש בארכיאון של הספרייה?
5.
איפה אוכלים סנדוויצ'ים ועוגות?

2. Vyberte podle textu správnou odpověď

Vyberte správné odpovědi.

לספרייה נוסעים ב9 אוטובוסים.
בספרייה כותבים ספרים.
בספרייה יש עיתונים בערבית.
גם פרופסורים קוראים ספרים.
בספרייה אין ספרים דיגיטליים.
Kontrola

2. Slovosled

Seřaďte následující slova do vět:

1.
של
מי
הכיסא
הזה
והמיטה
הזאת
?
2.
אנשים
מכל
העולם
באים
למוזאון
הבדואי
.
3.
אנחנו
קונים
רהיטים
עתיקים
לסלון
.
4.
זה
ספר
על
אנשים
מעניינים
.
5.
כל
ספר
עולה
רק
שני
שקלים
.
Kontrola

3. Poslech

Otázky

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

שלום שלום.
קורס זומבה.
7
80
1.
מי מדבר?
2.
מה הוא רוצה?
3.
באיזו שעה הקורס?
4.
כמה הקורס עולה?

4. Poslech

Otázky

Přiřaďte (přetáhněte) věty k otázkám.

חדשה.
ישנים.
עובד.
ביפו.
1.
איך הדירה?
2.
איך הרהיטים?
3.
מה הוא עושה?
4.
איפה קונים רהיטים?

5. Křížovka

Doplňte písmena do křížovky.

1. synagoga
2. sedí
3. jeden
4. postel
5. masitý
6. muž
7. nábytek
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף
Tajenka:
Kontrola

6. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

לאן הולכים בראש השנה?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

7. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

אין הרבה כסף. איפה גרים?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

8. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

על מה יושבים באוהל בדווי?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

9. Slovník

Podstatná jména

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אוהל, אוהלים אֹהֶל, אֹהָלִים stan כל המשפחה גרה באוהל. Celá rodina bydlí ve stanu. -
אכסניה אַכְסַנְיָה hostel, ubytovna את גרה באכסניה הזה? Bydlíš v této ubytovně? -
בית כנסת, בתי כנסת בֵּית כְּנֶסֶת, בֵּית כְּנֶסֶת synagoga יורם הולך לבית כנסת. Joram jde do synagogy. -
גבר גֶּבֶר, גְּבָרִים muž גבר ואישה יושבים בבית קפה. Muž a žena sedí v kavárně. -
דקה דַּקָּה minuta השעה שלוש ועשרה. Je 3:10 (hodin). -
יום, ימים יוֹם, יָמִים den היום יום שבת. Dnes je sobota. -
כיסא, כיסאות כִּסֵּא (ז'), כִּסְּאוֹת židle כמה כיסאות יש בסלון? Kolik židlí je v obývacím pokoji? -
מיטה מִטָּה postel בדירה יש שלוש מיטות. V bytě jsou tři postele. -
מילה, מילים מִלָּה, (נ') מִלִּים slovo תלמידים לומדים מילים חדשות. Žáci se učí nová slovíčka. -
מקום, מקומות מָקוֹם (ז'), מְקוֹמוֹת místo אנחנו מטיילים בהרבה מקומות בארץ. Pořádáme výlet na mnoho míst v Izraeli. -
פיתה פִּתָּה pita (pečivo) אני אוכל פלאפל בפיתה. Jím falafel v pitě. -
רהיט, רהיטים רָהִיט, רָהִיטִים nábytek אתם קונים רהיטים חדשים לדירה החדשה? Kupujete si do nového bytu nový nábytek? -

Slovesa

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אוכל, אוכלת אוֹכֵל, אוֹכֶלֶת jíst (sg. m. préz., sg. f. préz.) הם אוכלים חומוס טוב. Jedí dobrý chumus. -
יושב, יושבת יוֹשֵׁב, יוֹשֶׁבֶת sedět (sg. m. préz., sg. f. préz.) הסטודנטיות יושבות כל היום בספרייה ולומדות. Studentky sedí celý den v knihovně a studují. -
מטייל, מטיילת מְטַיֵּל, מְטַיֶּלֶת procházet se; jet na výlet (sg. m. préz., sg. f. préz.) בערב הן מטיילות ליד הים. Večer se procházejí u moře. -
עולה עוֹלֶה, עוֹלָה jít nahoru; nastoupit; přistěhovat se do Izraele; stát (peněz) (sg. m. préz., sg. f. préz.) כמה זה עולה? Kolik to stojí? -

Přídavná jména

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אחר, אחרת אַחֵר, אַחֶרֶת jiný, jiná אני רצה למקום אחר. Běžím jinam. -
בשרי, בשרית בְּשָׂרִי, בְּשָׂרִית z masa, obsahující maso, masový/a זאת מסעדה בשרית או חלבית? Tato restaurace vaří mléčná nebo masová jídla? -
חלבי, חלבית חֲלָבִי, חֲלָבִית z mléka, obsahující mléko, mléčný/á -
ישראלי, ישראלית יִשְׂרְאֵלִי, יִשְׂרְאֵלִית izraelský, izraelská נוסעים לחולון למוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס. Jedeme do Cholonu do Izraelského muzea karikatury a komiksu. -

Cizí slova

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
חומוס חוּמוּס chumus (blízkovýchodní pokrm z cizrny) -
כספומט כַּסְפּוֹמָט bankomat -
בדווי, בדווית בֶּדְוִי, בֶּדְוִית Beduín, Beduínka הרבה בדווים גרים באוהלים. Mnoho Beduínů žije ve stanech. -

Ostatní

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
משהו מַשֶּׁהוּ něco אתה רוצה עוד משהו? Chceš ještě něco? -
עוד עוֹד ještě -
תודה רבה תּוֹדָה רַבָּה velice děkuji -

Číslovky v mužském rodě

Pojem Vokalizace Překlad Věta Překlad věty Další
אחד אֶחָד jeden -
שניים שְׁנַיִם dva -
שלושה שְׁלוֹשָׁה tři -
ארבעה אַרְבָּעָה čtyři -
חמישה חֲמִשָּׁה pět -
שישה שִׁשָּׁה šest -
שבעה שִׁבְעָה sedm -
שמונה שְׁמוֹנָה osm -
תשעה תִּשְׁעָה devět -
עשרה עֲשָׂרָה deset -
אלף אֶלֶף tisíc -
חמישים חֲמִשִּׁים padesát -
מאה מֵאָה sto -
מאתיים מָאתַיִם dvě stě -

10. Doplňte člen určitý

Doplňte správná slova.

1. רחל קוראת ספר. היא קוראת על ירושלים ועל ישראל. 2. רון שומע חדשות ברדיו עם (___- ה)משפחה היום כל ערב. חדשות מעניינות. 3. בדירה זאת יש שני חדרים קטנים. בחדרים אלה אין הרבה רהיטים. רהיטים יפים, אבל לא מודרניים. 4. מה שעה? שעה עשר דקות לשתיים. 5. ילד קטן יושב על כיסא. כיסא גדול מאוד. ילד קטן אוכל סנדוויץ' ושותה מים. גם סנדוויץ' גדול מאוד.
Kontrola

Přehled lekce

1. Text a otázky
2. Slovosled
3. Poslech
4. Poslech
5. Křížovka
6. Šibenice
7. Šibenice
8. Šibenice
9. Slovník
10. Doplňte člen určitý
Dokončeno 0 / 9 úkolů.
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף